Usługi

Zakres badań tomografii komputerowej opisywanych przez lekarzy spółki:

1.Jednofazowe: TK głowy, TK kręgosłupa odcinków C, Th oraz L, TK stawów i kości, TK kości skroniowych, TK płuc techniką HRCT, TK zatok obocznych nosa, TK twarzoczaszki

2.Dwufazowe: TK głowy, TK kręgosłupa odcinków C, Th oraz L, TK stawów i kości, TK kości skroniowych, TK płuc, TK zatok obocznych nosa, TK twarzoczaszki, TK jamy brzusznej, TK miednicy mniejszej, TK szyi

3.Wielofazowe: TK jamy brzusznej, TK miednicy mniejszej

4.Badania angiograficzne: angioTK naczyń wewnątrzczaszkowych, angioTK naczyń zewnątrzczaszkowych, angioTK naczyń płucnych, angioTK aorty piersiowej, angioTK aorty brzusznej i naczyń biodrowych, angioTK naczyń trzewnych w tym nerkowych, angioTK kończyn dolnych

5.Badania kardiologiczne: calcium score, koronarografia wirtualna

6.Badania przewodu pokarmowego: enterokliza TK, enterografia TK, kolonografia TK

Opisujemy także pełen zakres badań klasycznej radiologii oraz rezonansu magnetycznego.