Strona główna

    Jesteśmy zespołem lekarzy radiologów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W swojej działalności zajmujemy się opisywaniem badań obrazowych, głównie radiodiagnostyki klasycznej, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego przy użyciu techniki teleradiologii. Nasze punkty opisowe położone są w różnych miejscach, co w znaczny sposób eliminuje możliwość wystąpienia ewentualnych awarii. W naszej pracy wykorzystujemy internetowe łącza stałe o prędkości 4 - 100Mb pozwalające na szybki przesył badań. W przypadku braku sieci internetowej na łączach stałych wykorzystujemy sieci bezprzewodowe, czyli pracujemy na niezależnych łączach internetowych, co w sposób istotny zmniejsza ryzyko przerwania transmisji.

    W swojej działalności wykorzystujemy profesjonalne, certyfikowane stacje diagnostyczne 2MP oraz 3MP z przeglądarkami plików DICOM 3,0 wyposażone w monitory medyczne firmy NEC. Pracujemy w trybie całodobowym. Standardowo badania wykonane w trybie „cito” opisujemy w ciągu dwóch godzin od ich zgłoszenia i przesłania na nasz serwer. Opisy badań planowych wykonujemy najpóźniej na drugi dzień od ich przesłania, za wyjątkiem badań szczególnie trudnych, wymagających konsultacji. Przesył danych odbywa się kanałem VPN z zastosowaniem szyfrowania - zestawieniem połączenia oraz dostarczeniem sprzętu do jego ustanowienia zajmuje się nasz dział IT. Filozofią naszej spółki jest jak najbardziej prosty sposób przesyłu badania i kopii lub skanu skierowania oraz dostarczenie wyniku badania w szybkim czasie.

Razem widzimy więcej!