Teleradiologia

Teleradiologia jest techniką pozwalającą na wykonanie szybkiego opisu badań radiologicznych przesłanych drogą internetową na stację opisową lekarza, który nie przebywa na terenie pracowni diagnostycznej wykonującej te badania. Oznacza to możliwość opisywania badań zrealizowanych w mniej lub bardziej odległych ośrodkach, w dowolnym miejscu na świecie.

Należy zaznaczyć, że czas przesyłu badania zależy jedynie od przepustowości łączy internetowych - nie ma znaczenia odległość pomiędzy ośrodkiem wykonującym i opisującym badanie.